DOUBLE METER SERIES
Top Mounting Turbo Fan Amplifier

 

ZX-7140

2 CH Bridgeable Power Amplifier 600W

 
 

ZX-7150

2 CH Bridgeable Power Amplifier 800W

 
 

ZX-7160

4 CH Bridgeable Power Amplifier 1000W

 
 

ZX-7170

4 CH Bridgeable Power Amplifier 1200W

 
 

ZX-7180

2 CH Bridgeable Power Amplifier 2000W

 
 

ZX-7190

2 CH Bridgeable Power Amplifier 2400W